Thirst Trap Delivery Terms

HCM Citywide delivery - Giao hàng toàn thành phố Hồ Chí Minh
Delivery fee base on Grab - Phí vận chuyển tính Theo Grab
- Thirst Trap sẽ gọi điện báo giá vận chuyển tuỳ vào địa chỉ của bạn
- Thirst Trap will call to confirm the shipping fee depend on your address.
Hotline: +84 (0) 286 650 0574

Delivery hours: 9h - 19h                      Giờ Giao Hàng: 9h - 19h