Skip to product information
1 of 3

OVERMORROW

OVERMORROW - HỒ LY WATER

OVERMORROW - HỒ LY WATER

Regular price 90.000 VND
Regular price Sale price 90.000 VND
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Style: Brut IPA

ABV: 7%  - IBUs: 40

Passionfruit, Gooseberry, White Grape

Hương chanh dây, cây lý gai và hương nho xanh với nhiều bọt khí

View full details